The damynghethanglong’s Podcast
Đá mỹ nghệ Thăng Long - Cơ sở điêu khắc lăng mộ đá đẹp tại Ninh Bình

Đá mỹ nghệ Thăng Long - Cơ sở điêu khắc lăng mộ đá đẹp tại Ninh Bình

October 7, 2020

Cơ sở Đá mỹ nghệ Thăng Long có địa chỉ tại Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình. Cơ sở hiện tại được thành lập trên 10 năm, cùng phát triển nhanh chóng với hệ thống làng nghề đá truyền thống Ninh Vân.

website: //tranthang.com.vn/

Podbean App

Play this podcast on Podbean App